ja_mageia

Nieuw: Segway verzekering.

  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home Privacy reglement
Privacy reglement PDF Afdrukken E-mailadres

Privacybeleid
De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. AVS verzekeringen gaat dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerkt deze  in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. De tekst van deze gedragscode kunt u downloaden op de internetsite van het Verbond van Verzekeraars.

Verwerking van persoonsgegevens
De door u verstrekte persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor het geven van informatie, het beoordelen van en het accepteren van u als toekomstige klant, het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten, marketingactiviteiten, het voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses.

U heeft de mogelijkheid om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Verzoek tot inzage kunt u schriftelijk indienen op onderstaand adres. Bij onjuistheden in uw persoonsgegevens kunt u deze laten corrigeren. Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, kunt u ons dat laten weten. Wij zorgen er dan voor dat u dit niet meer zal ontvangen.

Als u onze internetsite bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekers gegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om een meer efficiënte dienstverlening van de internetsite mogelijk te maken.

Bijzondere persoonsgegevens
Voor het afsluiten van bepaalde verzekeringen hebben wij uw medische gegevens nodig. Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor de juiste verwerking daarvan. Medische gegevens worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.

Cookies
Wij maken op onze internetsite gebruik van zogenaamde cookies. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de site vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit op uw computer blokkeren of een waarschuwing krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.
(versie 1.0, September 2008)

 

Links


Afmelden nieuwsbrief

Voor het afmelden van de nieuwsbrief stuurt u een email via ons contact formulier met verzoek tot afmelden van de nieuwsbfief. Of klik in de nieuwsbrief op de afmeld link.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de AVS nieuwsbrief. Blijf zo op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent verzekeringen.